Taşeron Personelin Kadroya Geçirilmesine İlişkin Mülakat Tarihleri

       20/11/2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127.maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23 ve 24.maddesi gereği; hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23. ve 24.maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar hakkındaki tebliğin Sınavın gerçekleştirilmesi başlıklı 14.maddesinin 2.alt bendi gereği ekli listede adları belirtilen personellerin belirtilen tarih ve saatte İl Müdürlüğümüz Toplantı salonunda yapılacak sözlü sınava katılmaları önemle duyurulur.

GENEL LİSTE.xlsx